Syr ako jeden z produktov mlieka (kravského, kozieho, ovčieho…) je najrozšírenejší v našich európskych podmienkach. Je základnou potravinou už od nepamäti. Nikto s určitosťou nevie, kedy sa syr objavil a začal vyrábať.

Podľa legendy syr vynašiel jeden arabský kupec, ktorý sa vydal na ťave na cesty a vo vrecku z ovčieho žalúdka si niesol zásobu mlieka na jeden deň. Horúčava, pohyb a syridlo spôsobili, že sa srvátka oddelila od pevných častíc. Keď sa kupec napil mlieka, prekvapil ho i potešil zvláštny osviežujúci nápoj a sýtou usadeninou si utíšil hlad.

V minulosti sa syry vyrábali z neupravovaného mlieka až do 50. rokov 19. storočia, kedy Louis Pasteur vykonal pasterizáciu mlieka. Od tých čias sa začalo s masovou výrobou syrov.

Syry sa v každej európskej krajine začali uberať vlastnou cestou. Tvrdé syry začali prevládať v horských oblastiach Švajčiarska a Veľkej Británie. Pre francúzsky región boli známe hlavne mäkkšie syry s bielou plesňou a stali sa ich symbolom.